กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
    [เข้าสู่ระบบ ] บริการยืมสื่อผลงานครู ส่ง-คืน สื่อผลงานครู สมัครสมาชิก  
  หมวด/ สาระ
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา
    วิทยาศาสตร์
    คณิตศาสตร์
    ศิลปศึกษา
    สุขศึกษา พลศึกษา
    ภาษาอังกฤษ
    การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
    ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
    ปฐมวัย อนุบาล
  ค้นหาสื่อผลงานครู
     แบบง่าย
    ค้นหาอย่างละเอียด
  รายงานสถิติการยืม ส่ง
     ข้อมูลการยืม - ส่งคืน  
     รายงานสถิติ การยืม - คืน
  (ที่จนท.อนุมัติเท่านั้น)
 
  ศูนย์เครือข่ายฯสื่อผลงานครู  
  ผลงานครู สพป.ขก.1  
  11111111111  
 
left btlโหมด : รายละเอียดสมาชิก tol
1
รายละเอียด ศูนย์เครือข่ายผลงานครู สพป.ขก.1
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โทร :
e-mail :aekanan.s@obecmail.obec.go.th , webmaster@kkzone1.go.th
เว็บไซต์ :www.kkzone1.go.th
1
1 1 top
1 btlสื่อผลงานครู ที่นำเข้าล่าสุด 1
 

การสร้างเอกสารป...

การใช้แบบฝึกเสร...

การสร้างเอกสารป...

การพัฒนากิจกรรม...

การพัฒนาบทเรีย...

Songs for kids...

ผลการจัดการเรีย...

ผลการจัดกิจกรรม...

การพัฒนาการจัดก...

การพัฒนาคุณธรรม...

โปรแกรมพิมพ์ ปพ...

ชุดการเรียนรู้ ...

ชุดการเรียนรู้ ...

การพัฒนาระบบการ...

การพัฒนาระบบงาน...
 
1 1 top
1 btl สถิติผู้ใช้งาน. 1
 
 
1 1 top
1 btlเมนูสมาชิก 1
 
 
 
1 1 top
1 btlคู่มือการใช้งาน 1
 
การสมัครสมาชิก
การยืมสื่อผลงานครู
การคืนสื่อผลงานครู
 
1 1 top

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
http://www.kkzone1.go.th
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000