ส่วนผลลัพธ์การสืบค้น
 
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
1
เจ้าของ
ผลงาน
สพฐ.
ชื่อเรื่อง หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 เอกสารหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
รูปแบบ หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
รูปแบบ:E-Book
ประเภท:บทความวิชาการ
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานที่เก็บสื่อผลงานครู : ศูนย์เครือข่ายผลงานครู สพป.ขก.1
http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf
ไม่มีไฟล์แนบใน สื่อผลงานครูนี้
ปิดหน้าต่าง